Ogłoszenie o zamieszczeniu informacji w bazie konkurencyjności zapytania ofertowego na dostawę spektrometru wysokoczułego z wysoką rozdzielczością.

W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych
wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego
przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” nr
RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 w ramach konkursu nr
RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 dla działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału
przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
Informujemy, że nasza firma zamieściła w bazie konkurencyjności zapytanie
ofertowe na dostawę Spektrometru wysokoczułego z wysoką rozdzielczością do
pomiaru natężenia światła z wyświetlaczem oraz teleskopem do pomiaru
luminacji energetycznej oraz przystawką pomiarową i oprogramowaniem .
Poniżej przesyłamy link na stronę z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1198830