Kontakt-RODO

Skontaktuj się z nami:

Adres do korespondencji:
„MICROMEX”
Argasiński  Andrzej
ul. Świętojańska 32D
62 – 500 KONIN
NIP: 665-100-35-34
REGON: 310001123

BIURO
Email: office@micromex.com.pl
tel. +48 63 243 70 99
Fax. +48 63 219 42 59

Skype: micromex


My status

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma MICROMEX Andrzej Argasiński, ul. Świętojańska 32D, 62-500 Konin
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Andrzej Argasiński tel. kom. +48602661181
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia; 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Twoje imię i nazwisko (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Temat

  Twoja wiadomość

  PREZES:
  Andrzej Argasiński
  Email: andrzej@micromex.com.pl
  tel.+48 602661181
  Kier.Zakładu: 
  Eryk Brukarz
  Email: eryk@micromex.com.pl
  tel.+48 606650387
  Adres do korespondencji i dostaw towaru:

  „MICROMEX”
  ul. Świętojańska 32D
  62-500 KONIN

  Zakład Produkcyjny
  Email: produkcja@micromex.com.pl
  tel.+48 606976132