OLC – 230 DALI/MDR

Informacje ogólne

OLC – 230 DALI/MDR

Podsumowanie produktu :

Układ OLC – 230 DALI/MDR jest przeznaczony do sterowania lampami wyładowczymi i LED zasilanymi poprzez regulowane układy stabilizacyjno-zapłonowe z interfejsem DALI.
Sterowniki OLC – 230 DALI / MDR umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego oraz stosowanego w tunelach wykorzystując protokół zgodny ze standardem LonWorks Sterownik posiada komunikację poprzez standardową sieć zasilającą 230V oraz radiową zgodną ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii mesh.
Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym sterownik wykorzystuje równoległą transmisję danych poprzez sieć zasilającą oraz drogą radiową. Można wykorzystywać dowolne rozwiązania zgodne ze standardem LonWorks. Preferuje się jednak wykorzystanie specjalizowanego koncentratora LIS-UNI (do zabudowy w szafce sterującej) wraz z modułem PLC-LonWorks i zabudowanym modułem radiowym, który umożliwia wymianę informacji z dyspozytornią poprzez dowolne medium transmisyjne: GPRS, modem, linie światłowodowe, itd. Dodatkowo LIS-UNI wraz z układem PLC zabezpiecza komunikację równoległą z poszczególnymi sterownikami OLC – 230 DALI / MDR. Układ LIS-UNI z PLC oraz system nadzoru eliminuje potrzebę konfigurowania sieci przy pomocy specjalizowanych narzędzi (np. LonMakera) oraz wykupienia kredytów licencyjnych dla rejestracji urządzeń, co powoduje znaczne obniżenie kosztów na etapie rozruchu systemu oraz jego przyśpieszenie i uproszczenie.

 

Pobierz kartę katalogową: OLC-230 DALI/MDR