Sterownik LIS-UNI/R


Sterownik LIS-UNI/R posiada następujące możliwości:
• załącza i wyłącza oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca
• posiada modemem GSM, który umożliwia komunikację zdalną ze sterownikiem w technologii GPRS
• posiada wbudowany moduł GPS, który synchronizuje układ wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego z dokładnym czasem odbieranym z satelity oraz dzięki otrzymywaniu informacji o położeniu geograficznym sterownika, koryguje dodatkowo czasy załączeń i wyłączeń
• posiada możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego USB
• posiada 2 wejścia analogowe pozwalające podłączyć czujniki (np. natężenia światła, opadów deszczu, wiatru itd.)
• posiada 16 wejść dwustanowych wysokonapięciowych 230VAC (np. do kontroli stanu czujnika, otwarcia SO, stanu przełącznika A-O-R, detekcji stanu załączania stycznika i innych)
• posiada 2 wejścia do podłączenia czujników służących do zliczania natężenia ruchu
• posiada 6 wyjść umożliwiających załączanie poszczególnych obwodów w szafce
• dokonuje pomiarów napięć, prądów oraz cos Φ w poszczególnych fazach oraz mocy czynnej i zużytej energii
• rejestruje mierzone wartości napięć, prądów i cos Φ dla poszczególnych faz, co 1 minutę przez 30 dni
• kontroluje działanie zabezpieczeń obwodowych poprzez pomiar mocy
• kontroluje zanik 1,2 lub 3 faz oraz umożliwia wysłanie SMS-a o tym zdarzeniu
• sterownik zapamiętuje zmiany stanu wejść dwustanowych (data, godzina, minuta oraz zmianę stanu) dla 1000 zapisów
• umożliwia definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej przy połączeniu komputera serwisowego
• umożliwia zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów w celu ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego
• umożliwia zdefiniowanie przerw nocnych dla poszczególnych obwodów
• umożliwia modyfikację tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia
• posiada możliwość wprowadzania dodatkowych offsetów dla załączania i wyłączania oświetlenia lokalnie z komputera lub zdalnie poprzez sieć GPRS
• posiada możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od wartości natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła
• posiada możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o zdarzeniach typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej poniżej definiowanego progu, brak sygnału załączenia stycznika, zmianie pozycji GPS sterownika – np. w przypadku kradzieży)
• sterownik zbiera informację z urządzeń awaryjnego zasilania poprzez dedykowane sterowniki OLC 230 DALI/EM o przeprowadzonych testach i wysyła do systemu nadrzędnego monitorowania.
• Umożliwia programowanie sterowników USP-LED 01 poprzez sekwencję załączeń i wyłączeń zasilania.
• do sterownika można dołączyć za pośrednictwem magistrali RS 485 rozszerzenia:
– PLC LonWorks, dzięki któremu uzyskujemy możliwość komunikacji po sieci zasilającej w standardzie CENELEC ze sterownikami zainstalowanymi w systemie Telemenagmentu.
– Stację pogodową zbierającą informację o temperaturze, opadach i natężeniu światła.
– sterownik LIS-UNI/R może odbierać informację z liczników energii pod warunkiem, że zostanie przekazany protokół, jakim porozumiewa się dany licznik.
– Komunikacja radiowa IEEE 802.15.4 w technologii mesh 868MHz lub 2.4GHz – Bluetooth (BLE), ZigBee, Thread,
• W przypadku korzystania z równoległej transmisji (PLC+radio) sterownik wyposażony jest w moduł komunikacji radiowej zgodny ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii mesh. Przy równoległej transmisji przesyłane są informację dwu kierunkowo.

Dokument w wersji PDF: STEROWNIK LIS-UNI/R