Wyniki zapytania ofertowego na „Usługi wsparcia w zakresie przygotowania części komponentów sieci i przeprowadzenie na niej dalszych prac rozwojowych. Wykonanie układu płytek drukowanych do układu sterującego, wykonanie projektu, a później całej obudowy do układu sterującego w lampie, a następnie wykonanie 100 szt. układów, które będą funkcjonować w zintegrowanej sieci”.

→', 'twentyeleven' ) ); ?>

Do upływu terminu składania ofert tj. do 02.10.2020 nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o zamieszczeniu informacji w bazie konkurencyjności zapytania ofertowego na Usługi wsparcia w zakresie przygotowania części komponentów sieci i przeprowadzenie na niej dalszych prac rozwojowych. Wykonanie układu płytek drukowanych do układu sterującego, wykonanie projektu, a później całej obudowy do układu sterującego w lampie, a następnie wykonanie 100 szt. układów, które będą funkcjonować w zintegrowanej sieci.

→', 'twentyeleven' ) ); ?>

W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 w ramach konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 dla działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, … Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamieszczeniu informacji w bazie konkurencyjności zapytania ofertowego na dostawę spektrometru wysokoczułego z wysoką rozdzielczością.

→', 'twentyeleven' ) ); ?>

W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 w ramach konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 dla działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego … Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamieszczeniu informacji w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na dostawę goniometru dalekiego pola typu C.

→', 'twentyeleven' ) ); ?>

W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 w ramach konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 dla działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę spektrometru podręcznego.

→', 'twentyeleven' ) ); ?>

”MICROMEX” Argasiński  Andrzej ul. Świętojańska 32D 62-500 Konin W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00  w ramach konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 … Czytaj dalej

Nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński”

Polecany

Nr  RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” →', 'twentyeleven' ) ); ?>

”MICROMEX” Argasiński  Andrzej ul. Świętojańska 32D 62-500 Konin W ramach projektu zostaną podjęte działania, które przyczynią się do rozwoju aktywności badawczo – rozwojowej firmy MICROMEX, a tym samym do wzrostu nakładów na innowacje w branży publicznych systemów oświetleniowych. Realizacja projektu … Czytaj dalej

Działanie 1.4 – 4.1 wsparcie projektów celowych Tytuł projektu: „Innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy „MICROMEX”

Działanie 1.4 – 4.1 wsparcie projektów celowych Tytuł projektu: „Innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy „MICROMEX” →', 'twentyeleven' ) ); ?>

”MICROMEX” Argasiński  Andrzej ul. Świętojańska 32D 62-500 Konin   Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Działanie 1.4 – 4.1 wsparcie projektów celowych Tytuł projektu: „Innowacyjny, … Czytaj dalej