Referencje

Lista referencyjna prac wykonanych przez MICROMEX®:

 1. System sterowania procesem elektrolizy – Huta Aluminium Konin. System ten został zrealizowany przy współpracy z brazylijską firmą ATAN®, która sprzedała do HAK swoją licencję na prowadzenie procesu technologicznego na bazie sieci LonWorks®.
 2. System SCADA® (monitorowania i sterowania komputerowego) procesu oczyszczania na Wydziale Regeneracji Soli Fluorowych. Parametry ogólne sieci zrealizowanych w HAK przedstawiają się następująco:
  • ilość sterowanych i zwizualizowanych zmiennych – ok. 4500
  • długość sieci LonWorks ma – ok. 5,5 km (zastosowano tanią skrętkę IV kat.)
  • ilość wykonanych połączeń kablowych – ok. 12 000

  Na międzynarodowej konferencji w Hadze (3 – 4 listopada1998) poświęconej sieciom LonWorks, instalacja w HAK została uznana za jedną z największych na świecie, pracujących w przemyśle ciężkim.

 3. Sterowanie procesem rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego, Destylarnie Polskie w Chruściechowie (byłe woj. radomskie).
 4. System sterowania i monitoringu magistrali wodociągowej drogą radiową, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie .
 5. Sterowanie i monitoring przepompowni ścieków drogą radiową – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie .
 6. Integracja systemu HELIO firmy PHILIPS w ambasadzie RP w Moskwie.
 7. Oczyszczalnia ścieków w Koninie – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Zadania zrealizowane dla PWiK w Koninie obejmowały następujący zakres prac:

 • Wykonanie projektów
 • Kompletacja urządzeń
 • Montaż całego systemu
 • Konfigurowanie sieci LonWorks®
 • Wykonanie całego oprogramowania scada na bazie systemu iFix® firmy Intellution®
 • Szkolenie obsługi

Wszystkie w/w zadania były realizowane „pod klucz” – od projektu do kompleksowej realizacji.

Dla wszystkich zadań firma MICROMEX® prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W firmie zostały zaprojektowane i wyprodukowane elementy sieciowe, które z powodzeniem zostały wykorzystane w zastosowaniach przemysłowych, pracując w trudnych warunkach otoczenia, m.in. w silnych polach zakłócających.

Wszystkie występujące w tekście znaki i nazwy własne są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.