SCADA

Skrót SCADA oznacza Supervisory Control and Data Acquisition czyli Nadzór, Sterowanie i Zbieranie Danych. Systemy SCADA mają za zadanie sprawowanie scentralizowanego nadzoru nad obiektami przemysłowymi. W skład architektury typowego systemu wchodzą wszelkie urządzenia, które są kontrolowane przez centralny komputer.

Centralna jednostka systemu SCADA ma podwójną rolę. Z jednej strony ma ona za zadanie dostarczać informacji o systemie (odczyty wskaźników, stan urządzeń) do operatora w czytelnej formie. Z drugiej strony system SCADA umożliwia operatorowi kontrolę działania systemu i urządzeń poprzez wprowadzanie zmian w ramach ściśle określonych procedur.

Interakcja systemu SCADA z operatorem najczęściej oparta jest na sygnałach ostrzegawczych i alarmach. Po wykryciu nietypowej sytuacji lub awarii w urządzeniach system SCADA informuje operatora, którego zadaniem jest problem usunąć. Jednak, wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, nowoczesne systemy są w stanie automatycznie radzić sobie z wieloma zaistniałymi problemami. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego w takich przypadkach zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo.

Interfejs systemu SCADA udostępnia operatorowi wizualizację procesów zachodzących w systemie w postaci dwu lub trójwymiarowych schematów, przedstawianych na ekranie komputerowym, co pozwala na wygodne i niemal intuicyjne sprawowanie kontroli nad systemem.