OPRAWA UFOMIC-1

Oprawy UFOMIC-1 firmy MICROMEX są nowoczesnymi oprawami do parków, skwerów, ulic oraz ścieżek pieszo-rowerowych. W oprawach zastosowano bardzo wydajne diody LED firmy CREE. Oprawy posiadają zasilacze zapewniające zachowanie parametrów sieciowych w pełnym zakresie regulacji 10-100%. W wielu rozwiązaniach opraw LED-owych podczas redukcji natężenia oświetlenia następuje znaczące pogorszenie parametrów sieciowych, co powoduje nałożenie na użytkownika karnych opłat za moc bierną. Zastosowane przez firmę MICROMEX innowacyjne rozwiązania pozwalają spełnić wymagania energetyki dotyczące parametrów sieciowych i uniknięcie opłat za moc bierną. Są to bardzo istotne właściwości ponieważ, w chwili obecnej są instalacje na których użytkownik płaci kary za przekroczenie mocy biernej.

KARTA KATALOGOWA UFOMIC-1