LonWorks

W latach dziewięćdziesiątych została opracowana i rozwinięta przez amerykańską firmę Echelon® nowa technologia LonWorks® przeznaczona do sterowania i monitorowania dowolnych procesów technologicznych i urządzeń. W chwili obecnej obserwuje się w USA i Europie Zachodniej gwałtowny rozwój zastosowań tej technologii w takich dziedzinach jak : przemysł, inteligentne budynki, sterowanie urządzeniami, sprzęt AGD itd. LonWorks® jest kompletnym systemem umożliwiającym tworzenie sieci o inteligencji rozproszonej, której centralnym elementem sterującym jest układ scalony Neuron Chip zawierający trzy mikroprocesory.Zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii wytwarzania układów scalonych oraz oprogramowania systemów spowodowało stworzenie światowego standardu sieciowego systemu komunikacyjnego, zaakceptowanego przez największe firmy na świecie.

Promotorami tej technologii jak i tworzenia standardów dla LonWorks® w różnych dziedzinach są obecnie największe światowe koncerny oraz setki małych firm produkujących sterowniki i oprogramowanie. Wprowadzenie jednolitego protokołu dla wszystkich nodów (sterowników) oraz zmiennych sieciowych, które mogą być łączone pomiędzy sobą, umożliwiło pracę w sieci urządzeń od dowolnego dostawcy. Dalsza standaryzacja układów w ramach organizacji LonMark® spowodowała możliwość zastosowania układów od wielu producentów do wykonania konkretnych zadań sterujących. Z punktu widzenia interesów klienta rozpoczęła się prawdziwa rewolucja: po raz pierwszy inwestor nie wiąże się z konkretnym dostawcą lecz ma do wyboru kilkudziesięciu producentów do zrealizowania jakiegoś zadania (np.: pomiaru temperatury, ciśnienia itd.) wiedząc, że te sterowniki będą współpracowały z nodami innych wytwórców. Ponadto ze względu na właściwości systemu, w przypadku uszkodzenia jakiegoś pracującego elementu, klient nie musi kupować urządzeń od tego samego producenta lecz może dokonać ich wymiany na urządzenia innych producentów.

Następnym istotnym elementem jest znaczące obniżenie kosztów zarówno na etapie inwestycji jak również na etapie eksploatacji. Obniżenie tych kosztów jest wyraźnie widoczne zwłaszcza przy dużych i rozległych systemach, w których dzięki strukturze rozproszonej następuje redukcja okablowania i związanej z nim robocizny. Dodatkowe efekty są związane ze standaryzacją dróg przesyłowych, po których następuje wymiana informacji. Zostały opracowane standardowe transceivery umożliwiające przesyłanie informacji po taniej parze przewodów (skrętka), drogą radiową, światłowodami oraz po sieci 230V.

Eksplozja zastosowań tej technologii nastąpiła w USA oraz Europie Zachodniej na przełomie ostatnich kilku lat. W Polsce obserwuje się również coraz większe zainteresowanie tą technologią ze względu na jej elastyczność oraz relatywnie niskie koszty jej wdrażania. Wydaje się, że jest to idealne rozwiązanie nie tylko dla dużych, rozproszonych systemów, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwość w chwili obecnej realizowania dowolnych systemów sterowania dla tzw. Inteligentnych Budynków, jak również do sterowania procesami technologicznymi na tych samych kablach transmisyjnych jest perspektywą interesującą dla każdej firmy.