Czujnik ruchu MCRD-01/1

 

Informacje ogólne

Czujnik ruchu MCRD-01/1 przeznaczony jest do współpracy ze sterownikami OLC230 DALI/MD. Czujnik przeznaczony jest do kontroli ruchu i obecności. Sygnał impulsowy z czujnika ruchu jest dostarczany do OLC- 230 DALI/MD, który może realizować dowolne strategie sterowania oświetleniem, a w szczególności z systemem nadążnym LEDMICON. Urządzenie w połączeniu ze sterownikiem OLC-230 DALI/MD dokonuje auto-detekcji polegającej na kontroli sprawności urządzenia. W strategii sterowania nadążnego LEDMICON oświetlenie jest redukowane do minimalnej lub ustalonej wartości przez Inwestora, gdy na zdefiniowanym przez użytkownika odcinku drogi nie występuje ruch. W przypadku zadziałania czujnika ruchu od np. samochodu lub osoby będącej w zasięgu czujnika następuje podniesienie wartości natężenia oświetlenia do wartości zgodnej z normą lub ustalonej przez administratora na z definiowalnej długości odcinka drogi np. 200m (parametr ilości latarni jest definiowany programowo przez administratora). Tak zdefiniowany odcinek przesuwa się cały czas przed samochodem wskutek pobudzania kolejnych czujników ruchu na latarniach. Odcinek ok. 200. Podwyższonego natężenia oświetlenia (nawet do wartości maksymalnej) jest wystarczający dla zachowania bezpieczeństwa ruchu. W zależności od rodzaju i kategorii drogi można wydłużyć lub skrócić odcinek świecących się opraw zapewniając odpowiednią widzialność przed jak i za poruszającym się pojazdem. Tego typu sterowanie podnosi znacznie bezpieczeństwo na drodze w stosunku do stosowanych dotychczas systemów sterowania oświetleniem, w których przyjmuje się stałe poziomy redukcji zwłaszcza w okresie nocnym. Spotykane redukcje natężenia oświetlenia polegające na stałej redukcji o określonej porze przekraczające nawet 50% natężenia światła zmniejszają bezpieczeństwo na drogach. Widok drogi jest dodatkowo pogorszony w samochodzie wskutek dodatkowego tłumienia światła przez szybę samochodową. .

Dokument w wersji PDF: CZUJNIK RUCHU MCRD-01/1