DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Szafa sterownicza MICROMEX SO-08

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Dostawca;
Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych
„MICROMEX”
62-510 Konin

2. Nazwa wyrobu ; Szafa sterownicza MICROMEX

3. Typy (odmiany); modele : SO- 08

4. Podstawowe parametry: 400/230V,50Hz, IP54

5. Producent deklaruje, że w/w Szafa sterownicza wykonana jest zgodnie z postanowieniami dyrektyw(y):

– Bezpieczeństwa zawartej w : PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003, PN-91/E-05160/01.

Dokument w wersji PDF: DEKLARACJA SO8 CE