Układ sterowania oświetleniem ulicznym LIS-RTX

STEROWNIK LIS-RTX

Podsumowanie produktu :

Sterownik LIS-RTX przeznaczony jest do zdalnej kontroli oświetlenia ulicznego. Jest przystosowany do zainstalowania w szafce dystrybucyjnej załączającej oświetlenie lamp ulicznych. Układ posiada zegar czasu rzeczywistego, który jest synchronizowany z czasem atomowym poprzez łącza Internetowe. Synchronizacja odbywa się z Dyspozytorni poprzez Internet do zainstalowanego w sterowniku LIS-RTX układu modemu GPRS . Operator posiada możliwość dokonania korekty czasu załączania i wyłączania oświetlenia, wynikającej z lokalizacji geograficznej szafki.

  • Załącza i wyłącza oświetlenie uliczne
  • Komunikacja z węzłami sieciowymi LNC-230 (LNC-230/L) po sieci 230V zgodna ze standardem LonWorks
  • 8 wyjść triakowych umożliwiających wysterowanie do 8 pól w szafce
  • interfejs RS-232 (RS-485) umożliwiający odczytywanie z elektronicznych liczników energetyki
  • 1 wejście alarmowe automatycznie uruchamiające wysłanie SMS-a (np. o otwarciu szafki)
  • 4 wejścia analogowe i 12 wejść cyfrowych