Sterownik OLC-2.4GHz

 

Informacje ogólne: 
Sterownik OLC-2.4GHZ jest przeznaczony do sterowania lampami LED zasilanymi poprzez regulowane układy stabilizacyjno-zapłonowe z interfejsem DALI.

Sterowniki OLC-2.4GHZ umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego. Sterownik posiada komunikację radiową zgodną ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii MESH w paśmie 2.4 GHz.

Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym sterownik wykorzystuje transmisję danych drogą radiową poprzez moduł GSM/GPRS wbudowany do sterownika LIS-UNI/R.

Dokument w wersji PDF: STEROWNIK OLC-2.4Ghz