STEROWNIK OLC – NEMA 5 pin PLC

Informacje ogólne

Układ OLC – NEMA PLC jest przeznaczony do sterowania lampami wyładowczymi i LED zasilanymi poprzez regulowane układy stabilizacyjno-zapłonowe z interfejsem DALI.

Sterowniki OLC – NEMA 5PIN PLC umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego. Sterownik posiada komunikację PLC po sieci zasilającej 230VAC zgodna z europejską normą CENELEC. Do wymiany informacji z centralnym systememnadzorczym sterownik wykorzystuje transmisję danych drogą radiową poprzez moduł GSM/GPRS wbudowany do sterownika LIS-UNI/PLC

Dokument w wersji PDF: STEROWNIK OLC – NEMA 5 pin PLC