Energooszczędny system zarządzania oświetleniem ulicznym

System oparty jest na sterownikach pracujących w technologii LonWorks. Sterowniki OLC LNC-230  zainstalowane są w lampie lub we wnęce słupowej, gdzie wykonują podstawowe sterowania oraz pomiary parametrów pracy: prądu, zużywanej mocy oraz czasu pracy. Dla komunikacji połączonych ze sobą lamp wykorzystana jest istniejąca instalacja zasilająca, po której przekazywane są informację w postaci cyfrowej zgodnej ze standardem LonWorks®.

 • LIS-UNI SC – koncentrator sieciowy,
 • c z – czujnik (np. zmierzchu, deszczu),
 • DV (Dynavision) – układ regulacyjny,
 • OLC LNC-230 –  kontroler,
 • GPRS – moduł pakietowej transmisji danych (General Packet Radio Service),


Wszystkie sterowniki zainstalowane przekazują informację do centralnej dyspozytorni o załączeniu lampy oraz stanie ewentualnej redukcji mocy. W przypadku jakiejkolwiek awarii pracy lampy generowany jest sygnał i wysyłany przez sieć najpierw do sterownika LIS-UNI SC znajdującego się w szafce pośredniczącej a następnie poprzez system GPRS lub liniami światłowodowymi, do systemu monitorującego znajdującego się w centralnej dyspozytorni. W szafce pośredniczącej znajduje się sterownik LIS-UNI SC, który zbiera informację z poszczególnych  OLC LNC-230  zainstalowanych w lampach, analizuje parametry pracy poszczególnych sterowników i przesyła blok informacji do centralnej dyspozytorni. Sterownik LIS-UNI SC pełni rolę sterownika nadrzędnego, za którego pośrednictwem następuje synchronizacja pracy grupy lamp oraz ewentualne awaryjne wyłączenie lub załączenie grupy. System oprócz standardowych informacji o pracy i awarii gromadzi historię zdarzeń, jakie wystąpiły w trakcie eksploatacji na podstawie, których można dokładnie przeanalizować pracę poszczególnych lamp oraz zaplanować ich ewentualną wymianę.

Z centralnej dyspozytorni można odczytać i dokonać zmian parametrów dla sytemu oświetleniowego, takich jak:

 • zmiana czasów pracy załącz/wyłącz
 • załączenie i wyłączenie zdalne lampy
 • ustalenie poziomu redukcji mocy na lampie
 • odczytanie i wyzerowanie liczników czasu pracy lamp
 • odczyt prądu (A)
 • odczyt mocy (W)
 • odczyt natężenia oświetlenia zewnętrznego ( Lux)
 • odczyt natężenia ruchu przejeżdżających pojazdów (SZT)