Energooszczędny system zarządzania oświetleniem hal przemysłowych

Energooszczędny system zarządzania oświetleniem hal przemysłowych

System zarządzania oświetleniem dla hal przemysłowych pozwala na automatyczne lub ręczne załączanie (wyłączanie) poszczególnych scen (scena – to system kilku lamp oświetlających wybrany fragment hali), przyczynia się również do redukcji kosztów oświetlenia hali nawet do 90% (w przypadku, gdy wcześniej używane było oświetlenie przez 24h/dobę). System składa się ze sterowników LNC-230, 4-przyciskowych paneli i czujników ruchu. Sterownik LNC-230 pełni funkcje sterujące i informacyjne oprawy oświetleniowej. Informuje o stanie lampy: lampa wyłączona, włączona, uszkodzona oraz podaje wartość napięcia zasilającego, poboru prądu i czas pracy oraz pozwala na zmniejszenie poboru mocy oprawy oświetleniowej. Przy każdym wejściu hali znajduje się 4-przyciskowy panel, pozwalający na ręczne uruchomienie (załączenie lub wyłączenie) żądanych scen. Za pomocą czujników ruchu automatycznie uruchamiane są zaprogramowane wcześniej w programie sceny. Program jest prosty w obsłudze i można go w dowolnej chwili modyfikować i konfigurować do własnych potrzeb oświetleniowych.

   Zasadę działania systemu oświetlenia obrazuje Oprogramowanie Konfiguracyjne Systemu Oświetlenia, które zostało zaprojektowane jako narządzie do konfigurowania i testowania sterowników firmy MICROMEX.

   Program może pracować w środowiskach MS Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP.

 Pobierz: opis działania systemu oświetlenia dla hal przemysłowych .pdf
Pobierz: program demo hala