Nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński”

”MICROMEX” Argasiński  Andrzej ul. Świętojańska 32D 62-500 Konin

W ramach projektu zostaną podjęte działania, które przyczynią się do rozwoju aktywności badawczo – rozwojowej firmy MICROMEX, a tym samym do wzrostu nakładów na innowacje w branży publicznych systemów oświetleniowych. Realizacja projektu pozwoli na rozwój w obszarze należącym do Wielkopolskich Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych opracowanego przez Wnioskodawcę prototypu oprawy LED eliminującej moc bierną pojemnościową jaka jest wprowadzana do sieci energetycznej w przypadku m. in. systemów oświetleniowych typu LED. Dzięki nowatorskiemu systemowi zostanie przetestowane i wdrożone do oferty kompleksowe rozwiązanie inteligentnej, łatwo sterowalnej sieci oświetlenia ulicznego wykorzystującego ekoinnowacyjne oprawy w pełni wymyślone i opracowane przez Wnioskodawcę do momentu powstania prototypowej oprawy LEDowej.

Wartość projektu 873 610,40 PLN, dofinansowanie Projektu z budżetu środków europejskich przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w formie pomocy de minimis wynosi 663 288,00 PLN.

Projekt zostanie zrealizowany jednoetapowo w ramach zadania „Przygotowanie do wdrożenia systemy ekoinnowacyjnego oświetlenia ulicznego” w terminie 01.01.2019r. – 31.12.2019r.