Wyniki zapytania ofertowego na „Usługi wsparcia w zakresie przygotowania części komponentów sieci i przeprowadzenie na niej dalszych prac rozwojowych. Wykonanie układu płytek drukowanych do układu sterującego, wykonanie projektu, a później całej obudowy do układu sterującego w lampie, a następnie wykonanie 100 szt. układów, które będą funkcjonować w zintegrowanej sieci”.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 02.10.2020 nie wpłynęła żadna oferta.