Uzyskanie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego

„MICROMEX” ARGASIŃSKI ANDRZEJ
Wartość grantu: 78 057,87 PLN, wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.