Wyniki zapytania ofertowego na dostawę Goniometru

Wybrany wykonawca:

GL OPTIC Polska Sp. z o.o., Sp. K
ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo
data wpłynięcia oferty 09.08.2019 r.
cena łączna netto: 278.752,76 PLN
VAT: 64.113,13 PLN
wartość brutto: 342.865,89 PLN

Pełna lista przesłanych ofert:
Oferta nr 1)
GL OPTIC Polska Sp. z o.o., Sp. K
ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo
data wpłynięcia oferty 09.08.2019 r.
cena łączna netto: 278.752,76 PLN
VAT: 64.113,13 PLN
wartość brutto: 342.865,89 PLN
Okres gwarancji urządzenia: 24 miesiące
łączna ilość przyznanych punktów: 90

Oferta nr 2)
Zakłady Artystyczne ART. Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 34/10a, 80-139 Gdańsk
cena łączna netto: 308,000,00 PLN
VAT: 70.840,00 PLN
wartość brutto: 378.840,00 PLN
Okres gwarancji urządzenia: 24 miesiące
łączna ilość przyznanych punktów: 82,40

Oferta nr 3)
MILTECH PRZEMYSŁAW LUBAŃSKI
ul. Świerkowa 5,87-811 Szpetal Górny
cena łączna netto: 292.918,01 PLN
VAT: 67.371,14 PLN
Wartość brutto: 360.289,15 PLN
Okres gwarancji urządzenia: 12 miesięcy
łączna ilość przyznanych punktów: 76,13