STACJA BAZOWA DLA SYSTEMU NEMA 868MHz

INFORMAJE OGÓLNE
Stacja bazowa 868MHZ przeznaczona jest do zbierania informacji z układów OLC – NEMA 5PIN 868MHz sterujących lampami wyładowczymi i LED.
Stacja bazowa 868MHz umożliwiają indywidualną i grupową komunikację z poszczególnymi modułami OLC – NEMA 5PIN 868MHz. Sterownik posiada dwukierunkową komunikację radiową zgodną ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii MESH w paśmie 868MHz
Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym sterownik wykorzystuje transmisję danych drogą radiową poprzez moduł GSM/GPRS zabudowany wewnątrz radiowej stacji bazowej.

Dokument w wersji PDF: Stacja bazowa dla systemu NEMA 868MHz