OLC – NEMA 2.4Ghz Radiowy moduł sterowania oprawami

Informacje ogólne

Sterownik OLC – NEMA 2.4GHz jest przeznaczony do sterowania lampami LED zasilanymi poprzez regulowane układy stabilizacyjno-zapłonowe z interfejsem DALI.

Jest zabudowany w 7 pin złączu NEMA C136.41
Sterowniki OLC – NEMA 2.4GHz umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego. Sterownik posiada komunikację radiową zgodną ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii MESH w paśmie 2.4 GHz.
Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym sterownik wykorzystuje transmisję danych drogą radiową poprzez moduł GSM/GPRS wbudowany do sterownika LIS-UNI/R.
.

Dokument w wersji PDF: STEROWNIK OLC NEMA 2.4Ghz

Liczba słów: 251