EXPANDER

EXPANDER jest rozszerzeniem sterownika LIS-UNI. Podstawową funkcją sterownika jest kontrola 24 zabezpieczeń znajdujących się w szafie rozdzielczej oświetlenia. Układ posiada dodatkowo 18 wejść dwustanowych do kontroli stanu urządzeń np. stacji pogodowej, ruchu pojazdów w obu kierunkach oraz kontroli innych urządzeń stykowych.

EXPANDER komunikuje się ze sterownikami LIS-UNI poprzez dedykowany port RS 485 pełniący rolę magistrali, do której można dołączyć inne urządzenia produkcji MICROMEX takie jak: czujnik światła, czujnik deszczu czy sterownik PLC-LonWorks.

Pobierz kartę katalogową: EXPANDER