STEROWNIK OLC – NEMA 5pin 868MHz

Informacje ogólne
Układ OLC – NEMA 5PIN 868MHZ jest przeznaczony do sterowania lampami wyładowczymi i LED zasilanymi poprzez regulowane układy stabilizacyjno-zapłonowe z interfejsem DALI.
Sterowniki OLC – NEMA 5PIN 868MHZ umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego. Sterownik posiada komunikację radiową zgodną ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii MESH w paśmie 868MHz
Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym sterownik wykorzystuje transmisję danych drogą radiową poprzez moduł GSM/GPRS wbudowany do sterownika LIS-UNI/R lub radiową stacją bazową.

Dokument w wersji PDF: STEROWNIK OLC NEMA 5pin 868MHz

Liczba słów: 251