Sterownik oświetlenia ulicznego LIS-UNI/PLC

Sterownik LIS-UNI/PLC posiada następujące możliwości:
• załącza i wyłącza oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca
• posiada modemem GSM, który umożliwia komunikację zdalną ze sterownikiem w technologii GPRS
• posiada wbudowany moduł GPS, który synchronizuje układ wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego z dokładnym czasem odbieranym z satelity oraz dzięki otrzymywaniu informacji o położeniu geograficznym sterownika, koryguje dodatkowo czasy załączeń i wyłączeń
• posiada możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego USB
• posiada 18 wejść dwustanowych wysokonapięciowych 230VAC do kontroli zabezpieczeń na 6 trójfazowych obwodach
• posiada 1 dedykowane wejście wysokonapięciowe 230VAC do detekcji otwarcia szafy
• posiada 2 dedykowane wejścia wysokonapięciowe 230VAC do podłączenia sygnałów z przełącznika automatyka/ręka (A/R)
• posiada 1 wejście wysokonapięciowe 230VAC ogólnego przeznaczenia
• posiada 6 wyjść umożliwiających załączanie poszczególnych obwodów w szafce
• dokonuje pomiarów napięć, prądów oraz cos Φ w poszczególnych fazach oraz mocy czynnej i zużytej energii
• rejestruje mierzone wartości napięć, prądów i cos Φ dla poszczególnych faz co 1 minutę przez 30 dni
• kontroluje zanik 1,2 lub 3 faz oraz umożliwia wysłanie SMS-a o tym zdarzeniu
• sterownik zapamiętuje zmiany stanu wejść dwustanowych (data, czas oraz zmianę stanu) dla 1000 zapisów
• umożliwia definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej przy połączeniu komputera serwisowego
• umożliwia zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów w celu ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego
• umożliwia zdefiniowanie przerw nocnych dla poszczególnych obwodów
• umożliwia modyfikację tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia
• posiada możliwość wprowadzania dodatkowych offsetów dla załączania i wyłączania oświetlenia lokalnie z komputera lub zdalnie poprzez sieć GPRS
• posiada możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od wartości natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła
• posiada możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o zdarzeniach typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej poniżej definiowanego progu, brak sygnału załączenia stycznika, zmianie pozycji GPS sterownika – np. w przypadku kradzieży)
• do sterownika można dołączyć za pośrednictwem magistrali RS 485 rozszerzenia:
– Stację pogodową zbierającą informację o temperaturze, opadach i natężeniu światła.
– sterownik LIS-UNI/PLC może odbierać informację z liczników energii i innych urządzeń pod warunkiem, że zostanie przekazany protokół jakim porozumiewa się dane urządzenie.

Dokument w wersji PDF: LIS-UNI/PLC