Układ do sterowania lampami wyładowczymi OLC-230 DALI / MD

 

Informacje ogólne

Układ OLC-230 DALI / MD jest przeznaczony do sterowania lampami wyładowczymi zasilanymi poprzez regu lowane układy stabilizacyjno-zapłonowe z interfejsem DALI. Sterowniki OLC-230 DALI / MD umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego oraz stosowanego w tunelach wykorzystując protokół zgodny ze standardem LonWorks i komunikacją poprzez sieć zasilającą 230V. Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym

Układ do sterowania lampami wyładowczymi OLC-230 DALI

można wykorzystać dowolne rozwiązania  zgodne ze standardem LonWorks. Preferuje się jednak wykorzystanie specjalizowanego koncentratora LIS-UNI (do zabudowy w szafce sterującej) wraz z modułem PLC-LonWorks, który umożliwia wymianę informacji z dyspozytornią poprzez dowolne medium transmisyjne: GPRS, modem, linie światłowodowe, itd. Dodatkowo LIS-UNI wraz z układem PLC zabezpiecza komunikację z poszczególnymi sterownikami OLC-230 DALI / MD bez wykorzystania baz LNS po sieci zasilającej.

Układ LIS-UNI z PLC oraz system nadzoru eliminuje potrzebę konfigurowania sieci przy pomocy specjalizowanych narzędzi (np. LonMakera) oraz wykupienia kredytów licencyjnych dla rejestracji urządzeń, co powoduje znaczne obniżenie kosztów na etapie rozruchu sytemu oraz przyśpieszenie i uproszczenie.

Dokument w wersji PDF: OLC-230 DALI / MD