Nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym „LEDMICON”

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w Japonii powstał pomysł budowy systemu monitorowania ruchu samochodowego, którego logiczną konsekwencją było opracowanie systemu automatycznego sterowania oświetleniem. Idea dotychczas nie doczekała się praktycznego zastosowania, ponieważ nie istniało odpowiednie źródło światła, łączące w sobie szybkość reakcji na wymuszenie charakterystyczną dla żarówki i skuteczność świetlną lampy wyładowczej. Dopiero pojawienie się LEDów wypełniło tę lukę i otworzyło drogę do realizacji prawie całkiem zapomnianego pomysłu.

Film 1: Materiał umieszczony przez UM OLSZTYN.

Oświetlenie współbieżne łączy w sobie elektroniczny system monitorowania i sterowania ze skutecznością świetlną diod elektroluminescencyjnych w aktywnym oszczędzaniu energii elektrycznej. System oświetlenia współbieżnego jest najprostszą w teorii formą oszczędzania energii, zapewniającą pełne, wymagane normami warunki oświetlenia. Polega to na zmniejszaniu natężenia oświetlenia w czasie, gdy brak jest użytkowników drogi w przypadku pojawienia się użytkowników na jakimś odcinku drogi system podnosi natężenie oświetlenia tylko na określonej długości drogi przed jak i za użytkownikiem drogi (samochodem, rowerem lub  pieszym), gdy jest ono potrzebne  i wyłączaniu lub znacznym redukowaniu mocy, gdy spełniło już swoje zadanie i przestało być potrzebne (użytkownik opuścił drogę). Zaświecane jest tylko tyle opraw ile jest niezbędne do właściwego wykonania zadania wzrokowego przez uczestnika ruchu.

Film 2: Materiał z TVP INFO

Oprawa oświetleniowa pracująca w systemie oświetlenia współbieżnego jest płynnie zaświecana w odpowiedniej odległości przed jadącym pojazdem i świeci do ustalonego momentu wynikającego z przyjętych wytycznych, po czym, jeśli nie zbliża się kolejny użytkownik drogi, zostaje w sposób płynny wyłączona (ściemniona). Długość oświetlanego przed pojazdem odcinka drogi zależy przede wszystkim od prędkości ruchu pojazdu. Jest dostosowana do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w danym miejscu. Rozruch lampy i jej wyłączenie realizowane są łagodnie, by sprawić wrażenie płynności.

Film 3: Instalacja w Bydgoszczy


Przed każdym poruszającym się po drodze pojazdem powstaje ‘’fala świetlna’’ przesuwająca się wraz z pojazdem wzdłuż drogi. Kolejne lampy mają czas zapłonu wyregulowany do maksymalnej dopuszczalnej prędkości na drodze. Czas osiągania strumienia znamionowego  jest równy minimalnemu czasowi przebywania samochodu pod oprawą, czyli czasowi w jakim samochód jadący z maksymalną dopuszczalną prędkością pokonuje drogę równą długości modułu. Wjazd kolejnego pojazdu na sterowaną ulicę po czasie mniejszym niż pełny cykl świecenia i ustawionego minimalnego czasu wygaszenia powoduje, że oprawy nie wygasają po przejeździe poprzedniego samochodu, tylko czekają zaświecone na przejazd kolejnego. Podobnie funkcjonuje proces redukowania opraw za jadącym samochodem. W przypadku dróg dwujezdniowych założone jest niezależne funkcjonowanie systemu na każdej z jezdni. Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych system analizuje ruch w obu kierunkach i uwzględnia miejsce i czas mijania się samochodów jadących w przeciwne strony.

Rys.1 Schemat blokowy systemu LEDMICON

W systemie można wyróżnić 3 warstwy sterowania:
1. Dyspozytornia ze zdalnym nadzorem oraz możliwością dokonywania zmian w konfigurowaniu sieci
2. Szafy zasilające z modułami LIS-UNI, PLC LonWorks oraz Expander
3. Moduły OLC-230DALI/MD montowane w słupach, sterujące oprawami i odbierające sygnały z czujników ruchu zamontowanych na słupach.
Komunikacja pomiędzy Dyspozytornią i szafami odbywa się po sieci GPRS lub Ethernet (kablowy lub światłowodowy), natomiast pomiędzy szafami i słupami po sieci zasilającej 230VAC. Gdy na logicznym odcinku system nie wykrywa ruchu następuje maksymalne zredukowanie natężenia oświetlenia. W przypadku wykrycia przez dowolny czujnik w grupie ruchu następuje zwiększenie natężenia oświetlenia do wartości zgodnej z normą na całym odcinku lub wg opisanej powyżej koncepcji systemu oświetlenia współbieżnego. Wybór sposobu sterowania jest konfigurowalny i może być w dowolnej chwili z Dyspozytorni zmieniany.

Opisany system został zainstalowany i uruchomiony w Poznaniu na ul. Bożeny, na ulicy dojazdowej do lotniska w Bydgoszczy oraz w Olsztynie na ścieżkach pieszo-rowerowych wokół jeziora Krzywego.


Zapraszamy do odwiedzenia stron i przeczytania artykułów o systemie LEDMICON


1. TVP OLSZTYN

2. UM OLSZTYN

3. SERWIS INTERNETOWY OLSZTYN 24