Ogłoszenie o zamieszczeniu informacji w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na dostawę goniometru dalekiego pola typu C.

W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX” A. Argasiński” nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00 w ramach konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 dla działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Informujemy, że nasza firma zamieściła w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na dostawę Goniometra dalekiego pola typu C, wraz z oprogramowaniem z możliwością komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi oraz spektrometrem z korekcją kosinusową sensorem typu CMOS. Poniżej przesyłamy link na stronę z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195428