Zapytanie ofertowe na dostawę spektrometru podręcznego.

”MICROMEX” Argasiński  Andrzej ul. Świętojańska 32D 62-500 Konin

W związku z realizacją przez naszą firmę programu pt. „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjnym i ekologicznym typem oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo „MICROMEX”

A. Argasiński” nr RPWP.01.02.00-30-0134/17-00  w ramach konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 dla działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwracamy się o zapytanie ofertowe na podręczny spektrometr o następujących możliwościach:

• Ma posiadać głowicę pomiarową z korekcją kątową klasy B.

• Urządzenie musi umożliwiać pracę w terenie (z wbudowaną baterią).

• Ma mieć możliwość pracy po podłączeniu do komputera z analitycznym oprogramowaniem lub bez
niego (praca na baterii).

• Ma automatycznie wykrywać dołączoną przystawkę i samoistnie dobierać właściwy plik kalibracyjny
• Kalibracja ma być zgodna z wymaganiami czołowych instytutów normalizacyjnych, potwierdzona
certyfikatem kalibracyjnym producenta.

• Ma posiadać zainstalowany czujnik temperatury monitorujący zmiany temperatury i automatycznie
kompensujący wszelkie zmiany poziomu prądu ciemnego.

• Ma mierzyć następujące parametry:

- natężenie oświetlenia

- barwę

- równomierność oświetlenia

- temperaturę barwowa

- współrzędne barwy

- rozkład widmowy

- oddawanie barw i PAR/ PPFD

- flicker percent

- flicker index

- flicker frequency

- SVM

- JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

- VESA (Video Electronics Standards Association)

- ASSIST Mp (inaczej nazywane LRC Flicker Perception)

- ASSIST SAM (Stroboscopic Acceptability Metric)

•Wyniki z pomiarów mają być prezentowane na ekranie spektrometru.

•Ma być możliwość dokupienia do zestawu kolejnych akcesoriów (przystawek pomiarowych) i
poszerzenie możliwości pomiarowych rozwiązania.

•Serwis (kalibracja, naprawa) urządzenia w Polsce (preferowany w języku Polskim)

•Ma posiadać kulę całkująca do pomiaru strumienia świetlnego pojedynczych diod LED. Kalibracja ma
być potwierdzona certyfikatem kalibracji.

Prosimy również podpisać i wypełnić w pkt. 6 załącznik dotyczący ochrony danych osobowych.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.07.2019 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

W załącznikach znajdują się:

Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_9_do_Umowy OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH-OFERENCI